Devreye Alma ve Teknik Servis

Kullanıçı tarafından montaj şemasına göre bağlantıları yapılmış olan otomatik kendi kendini temizleyen filtrenin son kontrolleri Sun filtre süpervizörleri tarafından yapılır.

Filtreler sırasıyla süpervizörlerimiz eşliğinde görsel ve sözlü  anlatımlar ile  devreye  alınır.

Otomatik filtrelerden sorumlu olacak çalışana gereklı kullanım ve  bakım eğitimler verilir. 

Türkiye sınırları içerisinde bulunan düm bölgelere en geç üç iş gününde  teknik servis hizmeti verebilmekdeyiz.