Yüzey Suyu Arıtma Sistemleri için Filtreler

2020-04-28 05:35:37

Nehir, göl ve baraj sularının da deniz sularında olduğu gibi çeşitli amaçlarla kullanılmadan önce, içinde bulunan çakıl taşları, yosun, dal, yaprak gibi büyük kaba partiküllerinin, hem de kum, silt, midye larvaları gibi küçük partiküllerinin filtre edilmesi gerekir.

Sun Filtre nin iki kademeli filtrasyon  otomatik temizlemeli kaba filtrasyon ve otomatik temizlemeli ince filtrasyon yapısını tek bir filtre bünyesinde bulundurma özelliği ile bu soruna kesin ve ekonomik çözüm getirmektedir.

Yüzey suları, ısı transfer sistemlerinde, soğutma suyu olarak, yumuşatma ve membran teknoloji uygulamaları ile kullanma ve içme suyu olarak pek çok alanda yaygın olarak kullanılırlar. Tüm bu uygulamalarda, yüzey sularında bulunan partiküller zamanla birikerek sistemlerin duruşa geçmesine veya veriminin düşmesine neden olurlar. Sun Filtre otomatik filtreler kullanılması ile tüm bu problemler çok etkin ve ekonomik olarak çözülürler.

Ayrıca Sun Filtre Otomatik temizlemeli filtrelerin kullanılması ile işletmelerde önemli bir enerji tasarrufu sağlanır ve kimyasal madde kullanım ihtiyacı ortadan kalkar.