Çelik Endüstrisi için Soğutma Suyu Filtreleri

2020-04-28 05:45:22

Kaliteli çelik üretiminde, soğutma suyunun kalitesi birinci derecede önem taşır.

Soğutma suyunda bulunan partiküller, çeliği soğutmada kullanılan nozülleri tıkayarak soğutma işlemini verimsiz kılar. Bu durum üretilen çeliğin kalitesini olumsuz etkiler ve sistemin bakıma alınmasını gerektirir ki, bu da üretimi kesintiye uğratarak ciddi bir ekonomik kayba neden olur.

Sun Filtre otomatik  filtreleri soğutma suyundaki partiküllerin en uygun şekilde filtre edilmesini sağlayarak çelik endüstrisinde güvenli ve sürekli işletme koşullarının sağlanmasına olanak verir.

Sun Filtre düşük basınçlı  yağlı ve tufallı suların filtrasyonu için özel olarak geliştirmiş olduğu yüksek enerjili geri yıkama sistemi ile demir çelik sektöründe bu konuda yaşanan sıkıntılara son derece etkin bir çözüm sağlamaktadır.